top of page

Una de les principals funcions de l'oïda és la de convertir les ones sonores en vibracions que estimulin les cèl·lules nervioses, per això l'oïda té tres parts

clarament diferenciades: l'oïda externa, media i l'interna. Aquestes seccions estan interconnectades i cada part té funcions específiques dins de la

seqüència del processament del so.

Aquest procés es realitza de la següent manera:

  

1. La vibració sonora un cop captada per l'oïda externa, és transmesa a través del conducte auditiu
    fins a la membrana timpànica.

  

2. Les ones sonores són les que provoquen la vibració de la membrana timpànica.

  

3. Els ossets de l'orella mitjana (martell, enclusa i estrep) amplifiquen i transmeten les vibracions a la
    finestra oval de l'oïda interna. La pèrdua de transmissió té generalment lloc en aquesta àrea de l'oïda.

  

4. El fluid de l'oïda interna estimula unes cèl·lules nervioses especials anomenades cèl·lules ciliades.

    El dany en aquestes cèl·lules és la causa principal de pèrdua neurosensorial en l'oïda.

  

5. Els impulsos elèctrics són enviats des de les cèl·lules ciliades al llarg del nervi acústic fins arribar al cervell.

bottom of page